Slušalaca: 3
Max slušalaca: 4000
Brzina: 128 kbps
Slušate: HARI MATA HARI - POSLIJE NAS