Slušalaca: 0
Max slušalaca: 50
Brzina: 32 kbps
Slušate: Turisticka prizma 1