Slušalaca: 70
Max slušalaca: 200
Brzina: 96 kbps
Play lista je nedostupna!