Slušalaca: 236
Max slušalaca: 999
Brzina: 48 kbps
Slušate: NICIM IZAZVAN - REKLA JE